Hvad gør man, hvis man mister sin arbejds- og opholdstilladelse?

Hvad gør man, hvis man arbejder i Danmark, men mister sin danske opholdstilladelse som familiesammenført, flygtning eller medfølgende familiemedlem? I dette tilfælde er det muligt at søge om en ny opholdstilladelse, såfremt man har haft arbejde i Danmark i mindst to år.

For at kunne få arbejds- og opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning skal man have arbejdet i Danmark i mindst 2 år, uafhængigt af om man har arbejdet som faglært, ufaglært eller selvstændig. Læs mere om reglerne for at få forlænget sin opholdstilladelse i forbindelse med arbejde herunder Continue reading “Hvad gør man, hvis man mister sin arbejds- og opholdstilladelse?”

Arbejdstilladelse inden for landbrug

Hvis man er blevet tilbudt arbejde i Danmark inden for landbrug som enten driftsleder eller fodermester, er der nogle særlige betingelser for at opnå opholds- og arbejdstilladelse.

Man kan kun få opholdstilladelse inden for landbruget i forbindelse med disse to stillinger, og de samme regler gælder altså ikke for hverken landbrugsmedhjælper eller minkpasser.

Betingelser for arbejdstilladelse

Det er en betingelse, at man som person har alle de faglige forudsætninger, jobbet kræver. Man skal altså kunne varetage stillingen til fulde. Det betyder derfor som udgangspunkt også, at man skal have gennemført en relevant uddannelse.

Med en ansættelse i Danmark betyder det også, at både løn- og ansættelsesvilkår vil være efter danske forhold. Dette indebærer, at løn, ferieforhold og opsigelsesvarsler ikke må være ringere, end det normalt er i Danmark inden for det givne fagområde.

Ved ansøgning skal man vedlægge en kopi af jobkontrakt og/eller jobtilbud, hvor alle ansættelsens vilkår skal fremgå.

Er der tvivl om løn- og ansættelsesvilkår, vil der i nogle tilfælde blive inddraget eksperter på området, som kan vurdere forholdene.

Hvad må du – og hvad må du ikke?

Her kan du se, hvad man må – og hvad man ikke må – med en dansk opholds- og arbejdstilladelse som fodermester eller driftsleder.

Arbejde: man må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som man har fået tilladelse til. Bliver man tilbudt et nyt job, skal man ansøge om en ny tilladelse.

Ophold: med en opholdstilladelse har man ret til at opholde sig i Danmark, indtil denne udløber. Herfra skal man søge om en ny eller om forlængelse.

Offentlige ydelser: under opholdet skal man forsøge sig selv og eventuelt medfølgende familie. Man må altså ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp).

Danskundervisning: med en opholdstilladelse i Danmark har man ret til gratis danskundervisning. De eneste krav er, at du er fyldt 18 og har registeret din danske adresse i folkeregistret.

Andre muligheder med en arbejds- og opholdstilladelse inden for landbruget:

Hvis man skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, som man bør sætte sig ind i. Noget af det, der kan være vigtigt at sætte sig ind i, er:

  • NemID
  • CPR-registrering
  • Sundhedskort
  • Skatteforhold
  • Ferieforhold
  • Skole og børnepasning
  • Bolig
  • Danskundervisning
  • Bilregistrering og kørekort

Læs mere om opholdets varighed, medfølgende familie og mere på www.arbejdstilladelser.dk.

Regler for virksomheder i forbindelse med ansættelse af en udenlandsk arbejdstager

Ønsker man at ansætte arbejdskraft fra udlandet, kan man risikere, at den udenlandske arbejdstager skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde lovligt i Danmark. Derfor er det vigtigt for dig, som virksomhedsindehaver, at undersøge, hvorvidt din måske kommende arbejdstager skal søge om opholdstilladelse, før personen lovligt kan arbejde i Danmark. Continue reading “Regler for virksomheder i forbindelse med ansættelse af en udenlandsk arbejdstager”

Beløbsordningen: Nemt, hurtigt og direkte

Beløbsordningen er en mulighed for arbejdsgiveren, når man ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft i sit firma. Med beløbsordningen kan man ansætte udenlandsk arbejdskraft nemt, hurtigt og direkte.

Læs mere om, hvordan beløbsordningen fungerer herunder.

Grundlæggende betingelser til den udenlandske arbejdstager

For at kunne gøre brug af beløbsordningen i forbindelse med ansættelsen af en udenlandsk arbejdstager er der en række grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt.

Det er blandt andet et krav, at den udenlandske arbejdstager skal have en årlig løn på minimum 408.800 kr. Beløbsordningen henvender sig derfor mestendels til udlændinge, som er tilbudt arbejde med en høj løn. Der stilles dog ikke krav til hverken uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter.

… Og til den danske arbejdsgiver

Udover kravene til den udenlandske arbejdstager stilles der også en række krav til den danske arbejdsgiver. Disse består blandt andet af en række formelle krav såsom gyldigt pas (med tilstrækkelig udløbsdato) samt en arbejdskontrakt, der opfylder betingelserne for at kunne opnå dansk opholdstilladelse og derved tilladelse til at arbejde i Danmark.

Det er meget vigtigt, at man overholder alle regler og sender de korrekte dokumenter, således at man undgår at ansætte en person på ulovlige vilkår. Overholder man ikke reglerne, risikerer det danske firma bøder, og den udenlandske arbejdstager risikerer et indrejseforbud.

Formelle krav og korrekte dokumenter

Udover en gyldig arbejdskontrakt – som skal være underskrevet af begge parter – findes der en række formelle krav, der gælder både arbejdsgiver og arbejdstager. Kravene skal være opfyldt. Herudover skal der indgives en ansøgning til Udlændingestyrelsen.

Først når alle betingelser er opfyldt, og Udlændingestyrelsen har givet den udenlandske arbejdstager en opholdstilladelse, er det muligt for vedkommende at arbejde lovligt på det danske arbejdsmarked.

Pas på faldgruberne – og vær med i processen

Du kan læse meget mere om de enkelte krav og betingelser (både for arbejdsgiver og arbejdstager) på www.arbejdstilladelser.dk, hvor det også er muligt at få hjælp.

Når man ønsker at ansætte en udenlandsk arbejdstager i sit firma eller i sin virksomhed, er det vigtigt, at man selv opfylder de formelle krav, men det er også vigtigt, at man er med i hele processen.

Der er desværre mange faldgruber, og når processen skal times med en person, som befinder sig i udlandet, er der risiko for, at det går galt. Som arbejdsgiver bør man sætte sig grundigt ind i det hele, så intet går galt, og man på lovlig vis kan ansætte en dygtig, udenlandsk arbejdstager i sit firma.

Arbejdstilladelser: Dette skal du være OBS på som dansk arbejdsgiver

Når en arbejdsgiver gerne vil hyre udenlandsk arbejdskraft til at arbejde for sig i Danmark, er der en række punkter, som man skal være opmærksom på. Den danske arbejdsgiver må kun ansætte en udenlandsk arbejdstager, hvis denne har en dansk opholdstilladelse. Continue reading “Arbejdstilladelser: Dette skal du være OBS på som dansk arbejdsgiver”

Dansk statsborgerskab: Her er betingelserne

I Danmark er det muligt at få dansk statsborgerskab. Dette opnås ved, at man lever op til en række betingelser. En af betingelserne for at få dansk statsborgerskab som udlænding er, at man har bestået en dansk indfødsretsprøve (tidligere kendt som statsborgerskabstesten).

Herunder kan du læse mere om de grundlæggende krav og betingelser samt indfødsretsprøven. Continue reading “Dansk statsborgerskab: Her er betingelserne”

Medfølgende familiemedlem til en, der har fået opholds- og arbejdstilladelse i Danmark?

Hvis man har fået opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af arbejde, har man i de fleste tilfælde mulighed for at medbringe sin familie til Danmark.

Disse gives til ens ægtefælle, registrerede partner eller faste samlevere samt børn under 18 år. Ved fast samliv forstås det, at man skal have boet fast sammen i mindst 1 ½ år. Continue reading “Medfølgende familiemedlem til en, der har fået opholds- og arbejdstilladelse i Danmark?”

Betingelser for at få udstedt et visum

For at man kan få et visum, er der en række betingelser, som normalt skal være opfyldt. Et visum giver tilladelse til indrejse og ophold over en kort periode. Denne periode må højst være på 90 dage. Opholder man sig længere tid, betragtes opholdes som ulovligt.

Herunder kan du læse mere om de betingelser, der skal være overholdt, for at man kan få et visum. Continue reading “Betingelser for at få udstedt et visum”