Beløbsordningen: Nemt, hurtigt og direkte

Artikler | December 3rd, 2017

Beløbsordningen er en mulighed for arbejdsgiveren, når man ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft i sit firma. Med beløbsordningen kan man ansætte udenlandsk arbejdskraft nemt, hurtigt og direkte.

Læs mere om, hvordan beløbsordningen fungerer herunder.

Grundlæggende betingelser til den udenlandske arbejdstager

For at kunne gøre brug af beløbsordningen i forbindelse med ansættelsen af en udenlandsk arbejdstager er der en række grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt.

Det er blandt andet et krav, at den udenlandske arbejdstager skal have en årlig løn på minimum 408.800 kr. Beløbsordningen henvender sig derfor mestendels til udlændinge, som er tilbudt arbejde med en høj løn. Der stilles dog ikke krav til hverken uddannelse, erhvervsområde eller stillingens præcise karakter.

… Og til den danske arbejdsgiver

Udover kravene til den udenlandske arbejdstager stilles der også en række krav til den danske arbejdsgiver. Disse består blandt andet af en række formelle krav såsom gyldigt pas (med tilstrækkelig udløbsdato) samt en arbejdskontrakt, der opfylder betingelserne for at kunne opnå dansk opholdstilladelse og derved tilladelse til at arbejde i Danmark.

Det er meget vigtigt, at man overholder alle regler og sender de korrekte dokumenter, således at man undgår at ansætte en person på ulovlige vilkår. Overholder man ikke reglerne, risikerer det danske firma bøder, og den udenlandske arbejdstager risikerer et indrejseforbud.

Formelle krav og korrekte dokumenter

Udover en gyldig arbejdskontrakt – som skal være underskrevet af begge parter – findes der en række formelle krav, der gælder både arbejdsgiver og arbejdstager. Kravene skal være opfyldt. Herudover skal der indgives en ansøgning til Udlændingestyrelsen.

Først når alle betingelser er opfyldt, og Udlændingestyrelsen har givet den udenlandske arbejdstager en opholdstilladelse, er det muligt for vedkommende at arbejde lovligt på det danske arbejdsmarked.

Pas på faldgruberne – og vær med i processen

Du kan læse meget mere om de enkelte krav og betingelser (både for arbejdsgiver og arbejdstager) på www.arbejdstilladelser.dk, hvor det også er muligt at få hjælp.

Når man ønsker at ansætte en udenlandsk arbejdstager i sit firma eller i sin virksomhed, er det vigtigt, at man selv opfylder de formelle krav, men det er også vigtigt, at man er med i hele processen.

Der er desværre mange faldgruber, og når processen skal times med en person, som befinder sig i udlandet, er der risiko for, at det går galt. Som arbejdsgiver bør man sætte sig grundigt ind i det hele, så intet går galt, og man på lovlig vis kan ansætte en dygtig, udenlandsk arbejdstager i sit firma.

Udvalgte samarbejdspartnere: