Den 9. februar 2023 genfremsatte Regeringen et lovforslag om international rekruttering, som tidligere blev fremsat den 29. juni 2022 som en midlertidig løsning. Med det nye lovforslag bliver ændringerne permanente og træder i kraft den 1. april 2023. Lovforslaget indebærer blandt andet en sænkning af beløbsordningen til 375.000 kr., mulighed for certificering af virksomheder med […]

96 pct. afslag En aktindsigt fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) viser, at 96 pct. af ansøgningerne fra hotel- og restaurationsbranchen om at få indrejst arbejdskraft fra et land uden for Europa er blevet til et afslag. Forskel på afslag og afvisning er at en afvist ansøgning er ikke blevet behandlet og ved […]

Alt efter hvilken type arbejde man ønsker at udføre i Danmark, kan der være forskel på, om det er nødvendigt med en arbejdstilladelse, eller om dette kan lade sig gøre på baggrund af et visum. Et visum er i de fleste tilfælde lettere at få – men er også behæftet med langt flere begrænsninger.

Hvad gør man, hvis man arbejder i Danmark, men mister sin danske opholdstilladelse som familiesammenført, flygtning eller medfølgende familiemedlem? I dette tilfælde er det muligt at søge om en ny opholdstilladelse, såfremt man har haft arbejde i Danmark i mindst to år.

Hvis man er blevet tilbudt arbejde i Danmark inden for landbrug som enten driftsleder eller fodermester, er der nogle særlige betingelser for at opnå opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du skal arbejde og/eller opholde dig i et andet land, end det du er statsborger i, kan det i nogle tilfælde være lovpligtigt at have en arbejds- og dermed opholdstilladelse.

Ønsker man at ansætte arbejdskraft fra udlandet, kan man risikere, at den udenlandske arbejdstager skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde lovligt i Danmark. Derfor er det vigtigt for dig, som virksomhedsindehaver, at undersøge, hvorvidt din måske kommende arbejdstager skal søge om opholdstilladelse, før personen lovligt kan arbejde i Danmark.

Beløbsordningen er en mulighed for arbejdsgiveren, når man ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft i sit firma. Med beløbsordningen kan man ansætte udenlandsk arbejdskraft nemt, hurtigt og direkte. Læs mere om, hvordan beløbsordningen fungerer herunder. Grundlæggende betingelser til den udenlandske arbejdstager For at kunne gøre brug af beløbsordningen i forbindelse med ansættelsen af en udenlandsk arbejdstager […]

Når en arbejdsgiver gerne vil hyre udenlandsk arbejdskraft til at arbejde for sig i Danmark, er der en række punkter, som man skal være opmærksom på. Den danske arbejdsgiver må kun ansætte en udenlandsk arbejdstager, hvis denne har en dansk opholdstilladelse.

I Danmark er det muligt at få dansk statsborgerskab. Dette opnås ved, at man lever op til en række betingelser. En af betingelserne for at få dansk statsborgerskab som udlænding er, at man har bestået en dansk indfødsretsprøve (tidligere kendt som statsborgerskabstesten). Herunder kan du læse mere om de grundlæggende krav og betingelser samt indfødsretsprøven.

Den 9. februar 2023 genfremsatte Regeringen et lovforslag om international rekruttering, som tidligere blev fremsat den 29. juni 2022 som en midlertidig løsning. Med det nye lovforslag bliver ændringerne permanente og træder i kraft den 1. april 2023. Lovforslaget indebærer blandt andet en sænkning af beløbsordningen til 375.000 kr., mulighed for certificering af virksomheder med […]

96 pct. afslag En aktindsigt fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) viser, at 96 pct. af ansøgningerne fra hotel- og restaurationsbranchen om at få indrejst arbejdskraft fra et land uden for Europa er blevet til et afslag. Forskel på afslag og afvisning er at en afvist ansøgning er ikke blevet behandlet og ved […]

Alt efter hvilken type arbejde man ønsker at udføre i Danmark, kan der være forskel på, om det er nødvendigt med en arbejdstilladelse, eller om dette kan lade sig gøre på baggrund af et visum. Et visum er i de fleste tilfælde lettere at få – men er også behæftet med langt flere begrænsninger.

Hvad gør man, hvis man arbejder i Danmark, men mister sin danske opholdstilladelse som familiesammenført, flygtning eller medfølgende familiemedlem? I dette tilfælde er det muligt at søge om en ny opholdstilladelse, såfremt man har haft arbejde i Danmark i mindst to år.

Hvis man er blevet tilbudt arbejde i Danmark inden for landbrug som enten driftsleder eller fodermester, er der nogle særlige betingelser for at opnå opholds- og arbejdstilladelse.

Hvis du skal arbejde og/eller opholde dig i et andet land, end det du er statsborger i, kan det i nogle tilfælde være lovpligtigt at have en arbejds- og dermed opholdstilladelse.

Ønsker man at ansætte arbejdskraft fra udlandet, kan man risikere, at den udenlandske arbejdstager skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde lovligt i Danmark. Derfor er det vigtigt for dig, som virksomhedsindehaver, at undersøge, hvorvidt din måske kommende arbejdstager skal søge om opholdstilladelse, før personen lovligt kan arbejde i Danmark.

Beløbsordningen er en mulighed for arbejdsgiveren, når man ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft i sit firma. Med beløbsordningen kan man ansætte udenlandsk arbejdskraft nemt, hurtigt og direkte. Læs mere om, hvordan beløbsordningen fungerer herunder. Grundlæggende betingelser til den udenlandske arbejdstager For at kunne gøre brug af beløbsordningen i forbindelse med ansættelsen af en udenlandsk arbejdstager […]

Når en arbejdsgiver gerne vil hyre udenlandsk arbejdskraft til at arbejde for sig i Danmark, er der en række punkter, som man skal være opmærksom på. Den danske arbejdsgiver må kun ansætte en udenlandsk arbejdstager, hvis denne har en dansk opholdstilladelse.

I Danmark er det muligt at få dansk statsborgerskab. Dette opnås ved, at man lever op til en række betingelser. En af betingelserne for at få dansk statsborgerskab som udlænding er, at man har bestået en dansk indfødsretsprøve (tidligere kendt som statsborgerskabstesten). Herunder kan du læse mere om de grundlæggende krav og betingelser samt indfødsretsprøven.

Udvalgte samarbejdspartnere: