Arbejdstilladelse eller visum?

Artikler | January 21st, 2018

Alt efter hvilken type arbejde man ønsker at udføre i Danmark, kan der være forskel på, om det er nødvendigt med en arbejdstilladelse, eller om dette kan lade sig gøre på baggrund af et visum. Et visum er i de fleste tilfælde lettere at få – men er også behæftet med langt flere begrænsninger.

Arbejde og visum

På et visum eller et visumfrit besøg vil man i de fleste tilfælde kunne udføre arbejdsrelaterede aktiviteter. Under et besøg på mindre end tre måneder kan man altså udføre visse aktiviteter uden en arbejds- og opholdstilladelse. Det kunne eksempelvis være at deltage i møder, forhandlinger, briefing, oplæring og instruktion.

Vær opmærksom på aktiviteternes karakter

Man skal dog være opmærksom på at skelne mellem den lovlige aktivitet i forhold til visum og så den, der kræver en arbejdstilladelse. Man må eksempelvis ikke være med til at udforme, skabe eller ændre et produkt eller på anden vis bidrage til en virksomheds output, hvis man blot har et visum.

Derfor er det vigtigt, at man har en klar aftale med den givne virksomhed, og der er enighed om formålet med opholdet i Danmark før indrejse. Således undgår man at søge om visum, når man måske i virkeligheden burde søge om en arbejdstilladelse.

Hvis de arbejdsrelaterede aktiviteter, som man skal være med til i Danmark, strækker sig over en periode på 90 dage, skal man automatisk søge om en arbejdstilladelse.

Vær derfor altid meget detaljeret og specifik i den ansøgning, du laver i forbindelse med dit besøg. Alle dele af opgaven skal beskrives ned til mindste detalje. Derfor skal nærmere indhold i eksempelvis undervisning eller oplæring også beskrives. Hvis formålet med besøget er beskrevet i detaljer, fremmer dette i høj grad sagsbehandlingen, da Udlændingestyrelsen ikke behøver at indhente flere oplysninger til sagen.

Eksempler på godkendte aktiviteter under et visum-besøg

Hver ansøgning behandles og beror på en konkret vurdering, men herunder kan du se et udvalg af eksempler inden for området.

Møder og briefing:

Hvis en person ønsker at rejse ind i Danmark i fem dage med en af virksomhedens medarbejdere, som man til daglig kommunikerer med over eksempelvis mail eller telefon for at udarbejde fremtidige arbejdsopgaver, som personen derefter rejser hjem og udfører, er det en godkendt aktivitet. Under dette besøg må personen således ikke deltage i virksomhedens drift, udarbejde eller være med til at ændre output fra virksomheden.

Afgivelse af tilbud:

Hvis man er ansat i en udenlandsk virksomhed, kan man rejse ind i Danmark i 60 til 90 dage med henblik på at deltage i møder hos en dansk virksomhed, der har sendt en opgave i udbud. Under opholdet skal personen således deltage i processen i forbindelse med afgivelse af tilbuddet – som man ellers kunne have gjort i hjemlandet, men ens tilstedeværelse gør processen lettere.

Uddannelse og praksis:

Man kan opholde sig i Danmark på visum, hvis man ønsker at modtage undervisning i 60 dage for derefter på baggrund af dette at løse en programmeringsopgave i hjemlandet. Hvis man derimod skal løse opgaven i Danmark, kræver det en arbejdstilladelse. Der skelnes mellem, at undervisningsdelen ikke bidrager direkte til virksomhedens output, hvorimod selve programmeringsdelen gør.

Opholdets længde:

Hvis en person skal opholde sig i Danmark i forbindelse med et besøg i en datter-virksomhed til det selskab, som personen arbejder i i sit hjemland, kan dette gøres på et visum – såfremt opholdet er under 90 dage. Overskrides dette skal man søge om arbejdstilladelse.

Forsker på kort(ere) ophold:

Hvis man som udlænding skal forske i Danmark i under (og op til) 90 dage, er denne fritaget for kravet om arbejdstilladelse og kan udføre sit besøg på et visum. Forskere omfatter videnskabelige personer såsom videnskabelige assistenter, adjunkter, lektorer og professorer, der er indbudt til undervisning eller deltagelse i forskningsprojekter.

 

Udvalgte samarbejdspartnere: