Dansk statsborgerskab: Her er betingelserne

Artikler | December 3rd, 2017

I Danmark er det muligt at få dansk statsborgerskab. Dette opnås ved, at man lever op til en række betingelser. En af betingelserne for at få dansk statsborgerskab som udlænding er, at man har bestået en dansk indfødsretsprøve (tidligere kendt som statsborgerskabstesten).

Herunder kan du læse mere om de grundlæggende krav og betingelser samt indfødsretsprøven.

Dansk statsborgerskab: De grundlæggende betingelser

For at kunne blive dansk statsborger er der en række mere eller mindre ufravigelige krav, som man skal leve op til. Herunder også en bestået indfødsretsprøve. Men dertil er det essentielt, at man lever op til de andre betingelser. En bestået indfødsretsprøve er nemlig ikke lig et dansk statsborgerskab.

Der stilles krav, som omfatter:

  1. Tro og love-erklæring
  2. Ophold
  3. Ren straffeattest
  4. Danskkundskaber
  5. Indfødsretsprøven

1. Tro og love-erklæring

Når man søger om dansk statsborgerskab, skal man skrive under på en tro og love-erklæring, hvori man erklærer, at man lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund. Hermed erklærer man, at man vil følge den danske lovgivning samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper (herunder det danske demokrati).

2. Ophold

Som udgangspunkt er det et krav, at man har opholdt sig i Danmark på baggrund af en opholdstilladelse uafbrudt i 9 år. Er man blevet gift med en dansk statsborger og derved fået familiesammenføring med denne person, eller hvis man er kommet hertil som barn, kan man opnå statsborgerskab på kortere tid. Har man været gift med en person, som har dansk pas, kræver det kun 6 års uafbrudt ophold.

3. Ren straffeattest

Har man tidligere modtaget en ubetinget frihedsstraf på mindst 60 dage for landsforræderi eller andre lignende forbrydelser, kan man ikke søge om dansk statsborgerskab. Det samme gælder, hvis man er dømt for at have begået terror eller forbrydelser mod de øverste statsmyndigheder.

4. Danskkundskaber

Det er et krav, at man som minimum har bestået prøve i Dansk 3. Udover denne anses følgende som dokumentation nok for en ansøgers danskkundskaber:

  • Studieprøven bestået med karakteren 02 eller derovre i hver af de 4 prøver
  • Folkeskolens afsluttende eksaminer i 9. eller 10. klasse bestået med et gennemsnit på mindst 02 i danskprøverne
  • Bestået gymnasium – STX, HF, HHX, HTX, EUX og AVU
  • Bestået prøve i Dansk 3 fra Studieskolen i København
  • Videregående uddannelse.

5. Indfødsretsprøven

For at opnå dansk statsborgerskab er det et ufravigeligt krav, at man har bestået indfødsretsprøven. Prøven består af 40 spørgsmål, hvoraf 35 af dem skal besvares korrekt.

Udvalgte samarbejdspartnere: