Arbejdstilladelser: Dette skal du være OBS på som dansk arbejdsgiver

Artikler | December 3rd, 2017

Når en arbejdsgiver gerne vil hyre udenlandsk arbejdskraft til at arbejde for sig i Danmark, er der en række punkter, som man skal være opmærksom på. Den danske arbejdsgiver må kun ansætte en udenlandsk arbejdstager, hvis denne har en dansk opholdstilladelse.

Det er ikke lovligt at ansætte arbejdskraft fra udlandet, før denne har fået dansk opholdstilladelse. Læs mere om, hvad du bør være opmærksom på, når du vælger at ansætte en udlænding i dit firma herunder.

Der skelnes mellem EU- og ikke EU-borgere

Først og fremmest er det som arbejdsgiver vigtigt at være opmærksom på, at der skelnes mellem en EU-borger og en, som har en EU-opholdstilladelse. Da der er fri bevægelighed inden for EU, er det ikke nødvendigt med en opholdstilladelse, såfremt din arbejdstager er EU-borger.

Kun når man er Unionsborger, er man omfattet af EU-reglerne og kan derfor bevæge sig frit inden for EU’s grænser. Men har man kun opholdstilladelse i et land omfattet af EU og statsborgerskab i et andet land uden for EU, kræver det derfor en arbejds- og opholdstilladelse.

Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at vide, hvorvidt din måske kommende ansatte har opholdstilladelse i EU eller er EU-borger.

Den udenlandske arbejdstager skal have opholdstilladelse

Der er ingen vej uden om: En arbejdstager med udenlandsk pas (uden for EU) skal have en opholdstilladelse for at kunne arbejde for dig i Danmark. En ulovlig ansættelse eller mangel på formelle krav kan udløse bøder til firmaet og/eller arbejdsgiveren samt give indrejseforbud til den udenlandske arbejdstager.

Når du vælger at ansætte en udlænding i dit firma, er det vigtigt at huske på, at det lige så meget er dit ansvar at sørge for, at der er styr på dokumenter, opholds- og arbejdstilladelse, som det er arbejdstagerens. Er der ikke styr på disse, er der konsekvenser for både dig, firmaet og arbejdstageren.

Opholdstilladelse: Hvad er din rolle?

I forbindelse med udstedelsen af en dansk opholdstilladelse, som også giver tilladelse til at arbejde i Danmark, skal der indsendes dokumenter og ansøgninger fra begge parter: Altså både arbejdsgiver og arbejdstager.

Det er vigtigt, at begge parter indsender dokumenterne inden for den tidsramme, der gælder, så snart den ene part har indsendt de pågældende dokumenter.

Det er meget vigtigt at have styr på kommunikationen med sin arbejdstager, da det ofte kan være en udfordring at få dette til at gå op, såfremt arbejdstageren befinder sig i udlandet på tidspunktet.

Selvom det største arbejde ligger hos arbejdstageren, er det en god idé at være med i processen, således at man kan følge med i denne. Dette kan forebygge eventuelle misforståelser, overskredne deadlines og andet. For en udlænding kan det danske system være en indviklet fornøjelse, og det er derfor en god idé at være behjælpelig i løbet af ansøgningsprocessen.

I korte træk: Hvad skal den ansøgende arbejdstager gøre?

Der stilles en række krav til den udenlandske arbejdstager, hvilke du kan læse meget mere om her. Udover at indsende en række papirer, dokumenter og beviser, skal den udenlandske arbejdstager have foretaget biometri. Dette består i et besøg hos en dansk myndighed (i udlandet vil dette ofte være en ambassade), hvor man får taget billeder, fingeraftryk og andet.

En dansk opholdstilladelse er midlertidig og varer i op til 4 år. Herefter er det muligt at søge om forlængelse, hvis arbejdstageren stadig arbejder i Danmark og opfylder de gældende krav.

Udvalgte samarbejdspartnere: