Har du brug for en opholds- og arbejdstilladelse?

Artikler | January 21st, 2018

Hvis du skal arbejde og/eller opholde dig i et andet land, end det du er statsborger i, kan det i nogle tilfælde være lovpligtigt at have en arbejds- og dermed opholdstilladelse.

Herunder kan du læse mere om, hvornår man skal have en arbejdstilladelse, og hvornår man ikke skal. Dette vurderes som regel efter, hvilket land du er statsborger i, samt hvilken type arbejde du skal udføre og ydermere baggrunden derfor.

Borgere fra EU- og EØS-lande

Hvis du er borger fra et af EU- eller EØS-landene, har du ret til at arbejde i Danmark uden nogen form for arbejdstilladelse.

Alle EU/EØS-borgere har ret til at arbejde i Danmark, men de skal derimod søge om et registreringsbevis hos Statsforvaltningen senest tre måneder efter, de er kommet til Danmark. For at kunne rejse til Danmark for at arbejde kræves det, at man kan forsørge sig selv.

Borgere fra øvrige lande

Borgere fra øvrige lande – også kaldet tredjelandsborgere – er borgere, som er statsborgere uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, der ønsker at bo og arbejde i Danmark. De skal i følge dansk lov have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet, der har ansvaret for at behandle ansøgninger om opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse. Her findes forskellige typer af ordninger, som kan gøre det nemmere for en udenlandsk arbejdstager at få opholds- og arbejdstilladelse.

Disse særlige ordninger er lavet til højt kvalificerede udlændinge, der lettere kan få tilladelse og omfatter:

  • Positivlisten
  • Beløbsordningen
  • Fast track-ordningen
  • Greencard-ordningen
  • Start-up Denmark
  • Let adgang for forskere
  • Etableringskort

Derudover findes også særlige regler for nogle grupper såsom studerende, praktikanter og au pairs. Læs mere om dette på www.arbejdstilladelser.dk.

Borgere fra norden

Nordiske statsborger kan frit rejse ind og opholde sig og ligeledes arbejde i Danmark på ubestemt tid.

Er man statsborger fra Sverige, Norge, Finland eller Island, kan man altså frit opholde dig i Danmark på ubestemt tid uden at have arbejds- eller opholdstilladelse. Det samme gælder, såfremt man ønsker at studere i landet.

Man kan som nordisk statsborger altid rejse ind i landet uden pas, men du skal altid kunne identificere dig med eksempelvis kørekort, pas eller hævekort.

Permanent ophold

Hvis man ønsker at bosætte sig og arbejde permanent i Danmark, kræves en permanent opholdstilladelse. En sådan kan først opnås, hvis man har opholdt sig i Danmark på en tidsbegrænset opholdstilladelse i en længere periode (op til 8 år), samt hvis man opfylder en række betingelser.

Udvalgte samarbejdspartnere: