Regler for virksomheder i forbindelse med ansættelse af en udenlandsk arbejdstager

Artikler | December 3rd, 2017

Ønsker man at ansætte arbejdskraft fra udlandet, kan man risikere, at den udenlandske arbejdstager skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde lovligt i Danmark. Derfor er det vigtigt for dig, som virksomhedsindehaver, at undersøge, hvorvidt din måske kommende arbejdstager skal søge om opholdstilladelse, før personen lovligt kan arbejde i Danmark.

EU-borger eller ej

Som udgangspunkt kan du gå ud fra, at hvis udlændingen har statsborgerskab i et nordisk land, så kan denne frit opholde sig og arbejde i Danmark på lovlig vis. Dette er muligt, fordi borgere inden for EU er omfattet af EU’s lov om fri bevægelighed.

Her skal du dog være opmærksom på, at det ikke er nok for den udenlandske arbejdstager at have opholdstilladelse i et nordisk land. Har personen derfor stadig statsborgerskab i et land uden for EU, er det lovpligtigt, at den givne person skal søge en opholds- og dermed arbejdstilladelse i Danmark.

Det er også dit ansvar

Når du vælger at ansætte en udlænding med udenlandsk statsborgerskab i din virksomhed, er det også dit ansvar at sørge for, at alt forløber som det skal. Det er derfor mindst lige så vigtigt, at du stiller de rette dokumenter til rådighed samt overholder de deadlines, der er. Sker dette ikke, kan det ikke kun gå ud over den udenlandske arbejdstager, men også din virksomhed kan risikere at modtage bøder.

Hvad skal du som indehaver af et firma være opmærksom på?

Når du vælger at ansætte udenlandsk arbejdskraft, er der nogle ting, du bør være opmærksom på. Disse omfatter blandt andet:

En dansk opholdstilladelse vil som udgangspunkt altid være midlertidig. En opholdstilladelse til en udlænding, som ønsker at arbejde for et dansk firma, vil derfor højst vare i 4 år. Herefter er det muligt for udlændingen at forlænge den – men kun hvis personen stadig arbejder i Danmark og stadig opfylder de gældende krav.

Før arbejdstageren kan få sin opholdstilladelse, skal både du og arbejdstageren indsende en række dokumenter samt en ansøgning. Dette gælder altså for begge parter, hvorfor det er vigtigt, at du som arbejdsgiver også er med i processen samt tager ansvar for ansættelsen. Det er essentielt, at begge parter indsender dokumenterne inden for den tidsramme, der gælder, efter den ene part har afleveret. Dette bør tages seriøst, eftersom det kan være lidt af en udfordring, hvis arbejdstageren på det tidspunkt befinder sig i udlandet.

Derudover er der en række ting, som du bør være opmærksom på såsom skatteregler og andet. Få hjælp, og bliv klogere på processen på www.arbejdstilladelser.dk.

Udvalgte samarbejdspartnere: