Arbejdstilladelse inden for landbrug

Artikler | January 21st, 2018

Hvis man er blevet tilbudt arbejde i Danmark inden for landbrug som enten driftsleder eller fodermester, er der nogle særlige betingelser for at opnå opholds- og arbejdstilladelse.

Man kan kun få opholdstilladelse inden for landbruget i forbindelse med disse to stillinger, og de samme regler gælder altså ikke for hverken landbrugsmedhjælper eller minkpasser.

Betingelser for arbejdstilladelse

Det er en betingelse, at man som person har alle de faglige forudsætninger, jobbet kræver. Man skal altså kunne varetage stillingen til fulde. Det betyder derfor som udgangspunkt også, at man skal have gennemført en relevant uddannelse.

Med en ansættelse i Danmark betyder det også, at både løn- og ansættelsesvilkår vil være efter danske forhold. Dette indebærer, at løn, ferieforhold og opsigelsesvarsler ikke må være ringere, end det normalt er i Danmark inden for det givne fagområde.

Ved ansøgning skal man vedlægge en kopi af jobkontrakt og/eller jobtilbud, hvor alle ansættelsens vilkår skal fremgå.

Er der tvivl om løn- og ansættelsesvilkår, vil der i nogle tilfælde blive inddraget eksperter på området, som kan vurdere forholdene.

Hvad må du – og hvad må du ikke?

Her kan du se, hvad man må – og hvad man ikke må – med en dansk opholds- og arbejdstilladelse som fodermester eller driftsleder.

Arbejde: man må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som man har fået tilladelse til. Bliver man tilbudt et nyt job, skal man ansøge om en ny tilladelse.

Ophold: med en opholdstilladelse har man ret til at opholde sig i Danmark, indtil denne udløber. Herfra skal man søge om en ny eller om forlængelse.

Offentlige ydelser: under opholdet skal man forsøge sig selv og eventuelt medfølgende familie. Man må altså ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (fx kontanthjælp).

Danskundervisning: med en opholdstilladelse i Danmark har man ret til gratis danskundervisning. De eneste krav er, at du er fyldt 18 og har registeret din danske adresse i folkeregistret.

Andre muligheder med en arbejds- og opholdstilladelse inden for landbruget:

Hvis man skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, som man bør sætte sig ind i. Noget af det, der kan være vigtigt at sætte sig ind i, er:

  • NemID
  • CPR-registrering
  • Sundhedskort
  • Skatteforhold
  • Ferieforhold
  • Skole og børnepasning
  • Bolig
  • Danskundervisning
  • Bilregistrering og kørekort

Læs mere om opholdets varighed, medfølgende familie og mere på www.arbejdstilladelser.dk.

Udvalgte samarbejdspartnere: