Nye regler – arbejdstilladelser – 2021 – Afslag på arbejdstilladelse til kokke

Artikler | November 7th, 2021

96 pct. afslag

En aktindsigt fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri) viser, at 96 pct. af ansøgningerne fra hotel- og restaurationsbranchen om at få indrejst arbejdskraft fra et land uden for Europa er blevet til et afslag.

Forskel på afslag og afvisning er at en afvist ansøgning er ikke blevet behandlet og ved et afslag har en myndighed behandlet ansøgningen, men kommet frem til en afgørelse om at meddele en negativ afgørelse. Det vil sige afslag på ansøgning om arbejdstilladelse.

India Royale har fået afslag på 6 ansøgninger løbet af 2021, til trods for at virksomheden stormer frem og åbner nye restauranter rundt omkring i Danmark. Man går simpelthen ind og fjerner livsgrundlaget for en virksomhed som skal bruge særlig udenlandsk arbejdskraft herunder indiske kokke, så de kan lave mad til danskerne.

India Royale har kontaktet os for at få styr på situationen og det første vi gjorde var at få virksomheden certificeret så de kan ansætte kokke på en foreløbig arbejdstilladelse og derefter få dem tilmeldt til AUB ordningen, så de kan bruge positivlisten.

Simran Arora,  fortæller, at det har store økonomiske konsekvenser for ham, når han får afslag på arbejdstilladelser til kokke, hvilket betyder at han må lukke ned for virksomheden hvis ikke han får sine kokke fra udlandet.

Af aktindsigten fra Siri fremgår, at fra 1. januar 2021 til 2. oktober 2021 har hotel- og restaurationsbranchen i 220 tilfælde søgt om at få indrejst en ansat via beløbsordningen.

I 211 tilfælde har Siri givet afslag, mens der er blevet givet 9 tilladelser.

Afslagsprocenten er dermed oppe på 96%.

At så mange får afslag, skyldes ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at der er blevet indført nye skærpede regler, efter at det i Fagbladet 3F kom frem, at nogle restauratører misbrugte beløbsordningen og hentede kinesiske kokke til Danmark, hvor de blev underbetalt, mens man i andre tilfælde ansatte kokkens kone samme sted til en meget lille løn.

Pga. den nye regering, tvinger man virksomhederne til at bruge elever, praktikanter, under AUB ordningen, hvis de vil have deres udenlandske arbejdskraft – læs mere om positivlisten her.

Virksomhederne kender ikke til reglerne og SIRI har været for dårlige til at kommunikere reglerne ud, eller rykker ansøgningerne over til den rette ordning som passer til virksomheden.

Beløbsordningen skal ifølge de nye regler ikke bruges til restauranter og hoteller. Læs mere om beløbsordningen her:

Se India Royale på tv2 her:

https://www.tv2lorry.dk/lyngby-taarbaek/restaurant-maa-ikke-hyre-udenlandsk-arbejdskraft-loennen-er-for-hoej

Nye regler 2020 fra Mattias Tesfaye

Ny lov i 2020 betyder at mange virksomheder ikke kan bruge den sædvanlige ordning de er vant til.

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 2195 af 29. december 2020, at

” Udlændinge- og Integrationsministeriet ønsker, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration fremadrettet skal kunne meddele afslag på opholdstilladelse med henblik på beskæftigelse hos en stadfæstet arbejdsgiver, allerede hvis der er en vis formodning for, at det ansættelsestilbud, der danner grundlag for ansøgningen om opholdstilladelse, ikke er reelt.”

Lige præcis det sidste i denne bemærkning om forholdet er reelt, er en vurderingssag som SIRI tager ud fra et skøn. 

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 2195 af 29. december 2020, at hvis lønnen ligger

“netop over beløbsgrænsen i beløbsordningen, men mere end 20 pct. over medianlønnen for den pågældende stillingskategori, vil formodningen som udgangspunktet være, at ansættelsesforholdet ikke anses for reelt, medmindre eksempelvis udlændingens individuelle kvalifikationer åbenbart kan begrunde lønniveauet…”

Det betyder at skal du ansætte en medarbejdere fra udlandet er det ikke nok at du blot kan betale 37.500,-. om måneden i løn til vedkommende. 

Man skal altså bruge andre ordninger herunder positivlisten eller ordningen for særlige individuelle kvalifikationer. Alle seks afslag som denne restaurant skal genoptages og vurderes på ny af SIRI snarest muligt.

Vi mener at alle 211 sager skal genvurderes og flyttes over til de relevante ordninger indenfor deres felt. Det burde SIRI havde været opmærksom på, skrevet det til virksomheden, eller kommunikeret det ud bedre.

Udvalgte samarbejdspartnere: