Positivlisten

Positivlisten betyder at man kan ansætte en person fra udlandet hvis de har en videregående uddannelse, eller hvis de er faglærte. Positivlisten skiller sig ud fra de andre arbejdstilladelser ved at der ikke er noget krav om løn til ansøger. Det vil sige man skal ikke nødvendigvis betale 37.500,-. om måneden i løn til ansøger, hvilket er kravet ved beløbsordningen.

Ved positivlisten skal lønnen blot følge de almindelige danske lønvilkår. Det vil sige lønnen skal være på lige fod med herboende danske medarbejdere.

Videregående uddannelse

Positivlisten for personer med en videregående uddannelse blev udvidet fra foruden kandidatuddannelser til at også omfatte bacheloruddannelser.

Positivlisten for personer med en videregående uddannelse bliver løbende opdateret ved at man overvåger arbejdsmarkedet, og sætter stillinger ind på listen hvor der mangler kvalificeret arbejdskraft.

Positivlisten for faglærte

Udover uddannet personer fra udlandet har man udvidet positivlisten til faglærte personer hvor den skal omfatte stillinger på minimum faglært niveau, hvor der er mangel på arbejdskraft. Man har således åbnet for adgang til udenlandske arbejdstagere med faglært beskæftigelse, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Kigger man nærmere på positivlisten er der adgang til at man kan hyre kokke, frisører, håndværkere, ingeniøre osv.

Hvorfor bruger alle så beløbsordningen?

I 2020 har Mattias Tesfaye, vores Udlændinge- og integrationsminister, indført en ny lov om at  alle virksomheder der vil bruge positivlisten skal have indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse hos en arbejdsgiver, som på tidspunktet for afgørelse om opholdstilladelse havde en måluddannelsesratio for det senest opgjorte bidragsår, og som ikke skulle betale merbidrag for det senest opgjorte bidragsår, jf. § 21 a, jf. §§ 21 b og 21 i, i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

AUB er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag som er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende.

Det vil sige man er tvunget til at ansætte elever, praktikanter osv. og ikke have skulle betale merbidrag det seneste år.

Opfylder man dette krav kan man bruge positivlisten til fx. kokke fra udlandet og ansætte dem til 25.000,-. i løn om måneden, som er de almindelige sædvanlige danske vilkår, i stedet for at være tvunget til at skulle betale 37.500,- i løn om måneden.

Derfor er det en opfordring til alle virksomheder som gerne vil bruge positivlisten at få det antal praktikanter og elever ind som der kræves, for at bruge denne ordning.

Ordningen bliver ikke brugt så meget i praksis i øjeblikket da loven er forholdsvis ny og mange har slet ikke overvejet at få en praktikant eller elev ind .

Ønsker man en kok, frisør eller håndværker som anbefales at bruge denne ordning som kaldes Praktikplads-AUB-ordningen.

 

 

 

Udvalgte samarbejdspartnere: