Artikler

Hvis man har fået opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af arbejde, har man i de fleste tilfælde mulighed for at medbringe sin familie til Danmark. Disse gives til ens ægtefælle, registrerede partner eller faste samlevere samt børn under 18 år. Ved fast samliv forstås det, at man skal have boet fast sammen i mindst 1 […]

For at man kan få et visum, er der en række betingelser, som normalt skal være opfyldt. Et visum giver tilladelse til indrejse og ophold over en kort periode. Denne periode må højst være på 90 dage. Opholder man sig længere tid, betragtes opholdes som ulovligt. Herunder kan du læse mere om de betingelser, der […]

Hvis man ønsker at leve og bo i Danmark, kræver dette for mange mennesker en form for opholdstilladelse. Opholdstilladelse gives ud fra forskellige krav og betingelser, alt efter hvilken type af opholdstilladelse, der er tale om. Som udgangspunkt kan opholdstilladelser inddeles i tre overordnede kategorier:

Langt de fleste udlændingene skal søge om arbejds- og opholdstilladelse for at få ret til at arbejde i Danmark. For statsborgere i de nordiske lande gælder der dog andre regler, som gør det nemt at tage arbejde i Danmark.

Hvis du har fået tildelt midlertidig opholdstilladelse i Danmark, er det for nogle ansøgere muligt at få den ændret til en permanent opholdstilladelse. Dette gøres ved at indsende en ansøgning til Udlændingestyrelsen.

Skal du søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, er der en række betingelser, du skal opfylde. En af betingelserne er, at dine danskkundskaber skal være på et vist niveau. Nedenfor kan du læse om, hvordan du opfylder kravet til danskkundskaber.

Et visum giver ret til at besøge Danmark og andre Schengenlande i en kort, afgrænset periode. Kommer man fra et visumpligtigt land, er det et krav, at man søger og får et visum for at kunne opholde sig i Danmark. Et visum giver ret til ophold i hele Schengenområdet, og man kan højst få visum til […]

Når man får tildelt opholdstilladelse i Danmark, er det som udgangspunkt altid en midlertidig opholdstilladelse. Seks år efter at man er blevet tildelt sin midlertidige, har man dog grundlag for at søge om forlængelse af sin opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse og/eller dansk statsborgerskab. Herunder kan du læse mere om, hvilke betingelser der gælder i […]

Der er visse situationer, hvor Statsforvaltningen kan træffe en beslutning om, at ens opholdsret ophører. Dette kan ske, hvis man ikke længere overholder de betingelser, der lå til grund for, at man blev tildelt opholdsretten til at starte med. Du kan herunder læse mere om, hvilke situationer der kan ligge til grund for ophør af […]

Udvalgte samarbejdspartnere: