Så mange forskellige opholdstilladelser findes der

Hvis man ønsker at leve og bo i Danmark, kræver dette for mange mennesker en form for opholdstilladelse. Opholdstilladelse gives ud fra forskellige krav og betingelser, alt efter hvilken type af opholdstilladelse, der er tale om.

Som udgangspunkt kan opholdstilladelser inddeles i tre overordnede kategorier: Continue reading “Så mange forskellige opholdstilladelser findes der”

Fra midlertidig opholdstilladelse til permanent opholdstilladelse – sådan

Hvis du har fået tildelt midlertidig opholdstilladelse i Danmark, er det for nogle ansøgere muligt at få den ændret til en permanent opholdstilladelse. Dette gøres ved at indsende en ansøgning til Udlændingestyrelsen. Continue reading “Fra midlertidig opholdstilladelse til permanent opholdstilladelse – sådan”

Sådan fungerer et visum i Danmark

Et visum giver ret til at besøge Danmark og andre Schengenlande i en kort, afgrænset periode. Kommer man fra et visumpligtigt land, er det et krav, at man søger og får et visum for at kunne opholde sig i Danmark. Et visum giver ret til ophold i hele Schengenområdet, og man kan højst få visum til at opholde sig i disse i 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Herunder kan du læse mere om, hvilke betingelser der skal overholdes i forbindelse med at blive tildelt visum.

Gyldigt pas

Det er et krav, at ens pas eller andre former for rejselegitimation skal være gyldigt i 3 måneder udover visummets udløbsdato. Passet må ikke være udstedt for mere end 10 år siden.

Tilstrækkelige midler

Det er et krav, at man i visummets periode, kan sørge for sig selv. Det betyder, at man selv skal kunne betale for både ophold og hjemrejse. Dette vurderes ud fra opholdets varighed, samt hvor man under opholdet skal bo (hotel, hos venner, familie osv.).

En huskeregel er, at man skal råde over minimum 350 kr. per døgn. Kravet er mindre, hvis man bor hos ven eller familie, da man er privat indlogeret. Skal man derimod bo på hotel, hæves kravet til 500 kr. per døgn.

Rejsesygeforsikring

Det er et krav, at man skal have en rejsesygeforsikring, som kan dække eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse grundet sygdom eller dødsfald, lægebehandling og akut hospitalsindlæggelse under opholdet.

Rejseforsikringen skal dække alle Schengenlande, og forsikringsdækningen skal være på mindst 30.000 euro. Rejsesygeforsikringen skal dække for hele perioden – hvis ikke, kan visummet afkortes.

Udover de tre ovenstående er det også et krav at:

  • Man ikke må være indberettet som uønsket i Schengen Informationssystemet
  • Man ikke må være udvist og have et indrejseforbud i Danmark
  • Man ikke må være omfattet EU eller FN’s sanktionslister

Forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

Når man får tildelt opholdstilladelse i Danmark, er det som udgangspunkt altid en midlertidig opholdstilladelse. Seks år efter at man er blevet tildelt sin midlertidige, har man dog grundlag for at søge om forlængelse af sin opholdstilladelse eller om permanent opholdstilladelse og/eller dansk statsborgerskab. Herunder kan du læse mere om, hvilke betingelser der gælder i forbindelse med forlængelse af opholdstilladelse, når det drejer sig om en tidligere familiesammenføring. Continue reading “Forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring”