Nordisk statsborger og arbejde i Danmark

Artikler | December 3rd, 2017

Langt de fleste udlændingene skal søge om arbejds- og opholdstilladelse for at få ret til at arbejde i Danmark. For statsborgere i de nordiske lande gælder der dog andre regler, som gør det nemt at tage arbejde i Danmark.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler der gælder i forhold at arbejde i Danmark som nordisk statsborger og anden vigtig information i forbindelse hermed.

Hvad vil det sige at være nordisk statsborger?

En nordisk statsborger er en person, som har statsborgerskab i et af de nordiske lande. Betegnelsen “de nordiske lande” dækker over følgende lande, som tilsammen danner Norden:

Danmark, Sverige, Norge Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland.

 

Udover at der gælder specielle regler for arbejdstilladelse for borgere i et af disse lande, gælder der også andre regler for blandt andet opholdstilladelse og familiesammenføring.

Som nordisk statsborger skal du ikke søge om hverken visum eller opholds- og arbejdstilladelse for at have ret til at tage arbejde i Danmark. Du kan rejse frit ind i landet og begynde at arbejde. Det samme gælder for ophold for fornøjelsens skyld, studie og lignende.

Ønsker du at tage din familie, ægtefælle, fast samlever eller børn under 21 år med for at bosætte jer sammen i Danmark, kræves det ikke, at du søger om familiesammenføring, som det gør for borgere fra andre dele af verden. Også de kan frit indrejse i og opholde sig i Danmark efter de samme regler, hvis også de er nordiske statsborgere.

Hvis én eller flere af dine familiemedlemmer ikke er nordiske statsborgere, skal de søge om opholdskort efter EU-retten eller om opholdstilladelse som familiesammenført. På nemfamiliesammenfoering.dk kan du læse mere om familiesammenføring og opholdstilladelser.

Specielle regler for ikke-nordiske statsborgere

Det er langt fra alle udenlandske statsborgere, hvor det er så let at tage arbejde i Danmark som for borgere med statsborgerskab i Norden. Læs mere nedenfor.

Borgere i et EU-land, EØS-land eller i Schweiz

Er man statsborger i et EU-land, et EØS-land eller i Schweiz, har man også ret til at arbejde i Danmark uden at skulle søge om arbejdstilladelse.

I stedet skal man søge om et registreringsbevis. Dette skal gøres hos Statsforvaltningen og senest tre måneder efter, man er kommet til Danmark. Derudover er det et ufravigeligt krav, at man skal kunne forsørge sig selv.

EU-landene er følgende 28 lande:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (snart ikke medlem af EU mere), Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

EØS-landene er nedenstående 28 lande. Betegnelsen bruges om et fælles økonomisk område, der blev dannet ved EØS-aftalen i 1994.

Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Estland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Rumænien, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Borgere fra et tredjeverdensland

Er man statsborger i et tredjeverdensland – det vil sige et andet land end de lande, vi har præsenteret – skal man søge om arbejdstilladelse, for at man må tage arbejde i Danmark.

Vil du læse mere om og få hjælp til din ansøgning om arbejdstilladelse, kan du gøre det hos arbejdstilladelser.dk.

Det nordiske samarbejdes betydning for danske statsborgere

At nordiske statsborgere frit kan rejse til, opholde sig i, studere og arbejde i Danmark betyder også, at du kan gøre det samme. Det vil sige, at du frit kan rejse til Sverige, Norge, Finland, eller Island og derudover til Grønland og Færøerne og tage arbejde.

Udvalgte samarbejdspartnere: