Så mange forskellige opholdstilladelser findes der

Artikler | December 3rd, 2017

Hvis man ønsker at leve og bo i Danmark, kræver dette for mange mennesker en form for opholdstilladelse. Opholdstilladelse gives ud fra forskellige krav og betingelser, alt efter hvilken type af opholdstilladelse, der er tale om.

Som udgangspunkt kan opholdstilladelser inddeles i tre overordnede kategorier:

  • Turist-visum, som er en kort tids opholdstilladelse
  • Midlertidige opholdstilladelser, som er tidsbegrænsede
  • Permanente opholdstilladelser, som er uden tidsbegrænsning (vær opmærksom på, at der er forskel på at opnå dansk statsborgerskab og en permanent opholdstilladelse)

Herunder vil vi kort gennemgå de forskellige typer af opholdstilladelser, samt hvad de indebærer. Vil du gerne vide mere om en specifik type af opholdstilladelse, kan du blandt andet læse mere om dette på www.nemfamiliesammenføring.dk.

Det er vigtigt at bide mærke i, at en opholdstilladelse gives på mange forskellige grundlag, hvorfor der ofte vil være mange faktorer i spil, når det kommer til hvilken type, der kan tildeles en given ansøger.

For en kort visit

Ønsker man at besøge venner eller familie i Danmark – eller blot som turist, så kræves det af borgere fra viusmpligtige lande, at man har et turist visum. Ophold uden dette i Danmark er ulovligt, og kan medføre en række konsekvenser.

Med et turist-visum (også kaldet besøgsvisum), er det muligt for en udlænding af opholde sig i Danmark i en kort periode. Denne type af visum er derfor oplagt, hvis man skal opholde sig i landet i kort tid, hvorimod det er knap så oplagt, hvis man ønsker at flytte til Danmark.

Alt efter hvilket land, den ansøgende kommer fra, vil der gælde en række betingelser, før man kan opnå et turist-visum.

Et turist-visum gælder i højst 90 dage inden for en periode af 180 dage. Dertil kommer, at den indrejsende skal have en gældende rejseforsikring under sit ophold i Danmark. Dette i tilfælde af, hvis man skulle blive syg under sit ophold.

Ny i danmark?

Hvis man er statsborger i et land uden for EU, så er det lovpligtigt at man for at opholde sig i Danmark har enten visum eller en opholdstilladelse. Derfor kan man altså ikke bare rejse frit ind i landet, arbejde eller bo. For at kunne bo og arbejde i Danmark, kræver det en opholdstilladelse.

Denne type af ansøger vil oftest have mulighed for at opnår en midlertidig opholdstilladelse, som altså er tidsbegrænset. Det er den første danske opholdstilladelse man kan opnår, og den strækker sig typisk over 2 år efter, man er blevet tildelt den. Herefter skal man på ny ansøge om opholdstilladelse. Denne vil ofte være på 3 år.

Hvis man ønsker at opnå permanent opholdstilladelse er dette først muligt at søge om, efter man har opholdt sig i Danmark i minimum 5 år.

En midlertidig opholdstilladelse gives oftest på baggrund af, at man har opnået familiesammenføring med en ægtefælle eller samlever i Danmark eller fordi man skal arbejde i Danmark.

Ophold uden tidsbegrænsning

Den populæreste form for opholdstilladelse i Danmark er en permanent opholdstilladelse. Når man har opnået en permanent opholdstilladelse skal man nemlig ikke længere bekymre sig om, at skulle forny sin tidsbegrænsede opholdstilladelse hvert andet eller tredje år, men man kan derimod slappe af, velvidende at man befinder sig fuldt lovligt i landet.

Dertil kommer, at hver eneste gang man fornyer sin opholdstilladelse skal der betales et gebyr til staten. Dette kan man altså også undgå, ved at opnå permanent opholdstilladelse.

For at opnår permanent opholdstilladelse er der en række krav, man som ansøger skal leve op til. Disse krav omhandler blandt andet alder, hvor længe man har boet i Danmark, kriminalitet, gæld og økonomi, danskkundskaber og arbejde.

Læs mere om, hvordan man som ansøger opnår permanent opholdstilladelse her.

Udvalgte samarbejdspartnere: