Permanentopholdstilladelse: Krav til danskkundskaber

Artikler | June 25th, 2017

Skal du søge om permanent opholdstilladelse i Danmark, er der en række betingelser, du skal opfylde. En af betingelserne er, at dine danskkundskaber skal være på et vist niveau. Nedenfor kan du læse om, hvordan du opfylder kravet til danskkundskaber.

Prøve i Dansk 2 – én af de grundlæggende betingelser

For at opfylde kravet til danskkundskaber, skal du bestå Prøve i Dansk 2. Det er en grundlæggende betingelse at bestå denne for at få permanent opholdstilladelse i Danmark. Det gælder også, hvis du har bestået en anden danskprøve på det samme niveau eller et højere niveau.

Tilsvarende prøver, som også gælder, er blandt andet danskuddannelsernes Prøve i Dansk 2 med et karaktergennemsnit på mindst 02 på 7-trins-skalaen eller en bestået FVU-læsning på trin 2 eller 3.

De resterende grundlæggende betingelser

At bestå Prøve i Dansk 2 er én af flere grundlæggende betingelser, som skal opfyldes, for at du kan få retten til permanent ophold i Danmark. De andre grundlæggende betingelser er som følger:

  • Du skal være mindst 18 år gammel
  • Du skal opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, du har fået
  • Du må ikke have begået bestemte typer af kriminalitet
  • Du skal have boet i Danmark i mindst otte år på lovlig vis (denne betingelse kan nedsættes til fire år, hvis du opfylder en række supplerende betingelser)
  • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige – med mindre du har indgået en specifik aftale herom
  • Du må ikke have modtaget hjælp fra det offentlige fire år forud for afgørelsen
  • Du skal acceptere en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i samfundet
  • Du skal have været i beskæftigelse på fuld tid eller have drevet en selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3,5 år inden for de seneste fire år
  • Du skal være i arbejde på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om din ansøgning om permanent opholdstilladelse

Udvalgte samarbejdspartnere: