Ophør af opholdsret

Artikler | June 11th, 2017

Der er visse situationer, hvor Statsforvaltningen kan træffe en beslutning om, at ens opholdsret ophører. Dette kan ske, hvis man ikke længere overholder de betingelser, der lå til grund for, at man blev tildelt opholdsretten til at starte med. Du kan herunder læse mere om, hvilke situationer der kan ligge til grund for ophør af opholdsret.

De nedenstående er kun eksempler, og i alle situationer vurderer Statsforvaltningen den enkelte sag, hvorfor der kan være flere forskellige udfald.

Hvis du tidligere var arbejdstager, men nu er ledig af en af flere følgende årsager:

 • Hvis du selv har opsagt din stilling, eller selv er årsag til, at du er blevet opsagt på din arbejdsplads
 • Hvis du har haft en midlertidig ansættelseskontrakt, som nu er udløbet
 • Eller hvis du ikke har tilmeldt dig Jobcentret som arbejdssøgende umiddelbart efter, at du er stoppet med at arbejde, eller hvis du ikke er forblevet tilmeldt.

Hvis du har været studerende ved en uddannelsesinstitution, som var godkendt af eller finansieret af det offentlige, men nu enten har:

 • Valgt at afbryde dit studie
 • Eller har afsluttet dit studie

Hvis du har opholdsret som selvforsørgende, men:

 • Nu ikke længere kan forsørge dig selv
 • Den person, som før havde påtaget at forsørge, enten ikke er i stand til det, eller ikke længere vil forsørge dig

Hvis du har opholdsret som familiemedlem, men:

 • Dit familiemedlem er ikke længere arbejdstager
 • Dit familiemedlem kan ikke længere forsørge dig
 • Du er blevet skilt fra din ægtefælle, som du opnåede familiesammenføring med
 • Du bor ikke længere sammen med din samlever, som du opnåede familiesammenføring med

Skulle det ske, at dit opholdsgrundlag ændrer sig, er du forpligtet til at indgive en ansøgning om nyt opholdsdokument til Statsforvaltningen, idet dit grundlag for ophold ikke længere er tilsvarende med dit nuværende opholdsdokument.

Udvalgte samarbejdspartnere: