Betingelser for at få udstedt et visum

Artikler | December 3rd, 2017

For at man kan få et visum, er der en række betingelser, som normalt skal være opfyldt. Et visum giver tilladelse til indrejse og ophold over en kort periode. Denne periode må højst være på 90 dage. Opholder man sig længere tid, betragtes opholdes som ulovligt.

Herunder kan du læse mere om de betingelser, der skal være overholdt, for at man kan få et visum.

Betingelser, der skal være opfyldt for udstedelse af visum

Pas

For at man kan få udstedt et visum, er det et krav, at ens pas skal være gyldigt i mindst 3 måneder udover visummets udløbsdato. Dertil må ens pas ikke være udstedt for mere en 10 år siden. Lever dit pas ikke op til disse krav, skal det fornyes, før du kan blive tildelt et visum.

Økonomisk råderum

Før man får udstedt et visum, er det et krav, at man skal have tilstrækkelige midler til selv at betale for opholdet og hjemrejsen. Hvad der kan betegnes som tilstrækkelige midler, vurderes af repræsentationen. I denne afgørelse inddrages blandt andet varigheden af opholdet og hvor man skal bo (privat hos venner eller familie, hotel og så videre).

Som udgangspunkt er det et krav, at man er i besiddelse af cirka 350 kr per døgn. Beløbet nedsættes, hvis man skal bo ved en privat, hvor værten sørger for udgifterne. Skal man derimod bo på hotel skal man råde over minimum 500 kr per dag.

Rejsesygeforsikring

Det er et krav, at man skal have en rejsesygeforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse på grund af helbredsmæssige årsager eller dødsfald. Herunder også lægebehandling og akut hospitalsbehandling under opholdet.

En rejsesygeforsikring skal gælde for alle Schengenlande, og minimumsbeløbet skal være 30.000 euro. Dertil er det vigtigt, at rejsesygeforsikringen gælder i hele visummets gyldighedsperiode. Hvis ikke dette er tilfældet, er det muligt at forkorte visummet, således at rejsesygeforsikringen gælder for hele perioden af visummets varighed.

Udover de ovenstående må man ikke:

  • Være indberettet som uønsket til Schengen Informationssystemet
  • Være udvist og have et indrejseforbud i Danmark
  • Være omfattet FN’s eller EU’s sanktionslister.

Øvrige info om regler for visum

De ovenstående betingelser skal være opfyldt både ved udstedelsen af visummet, samt når man indrejser og opholder sig i Schengenlandene. Man skal derfor til alle tider kunne dokumentere, at man råder over tilstrækkelige midler og at man har en gyldig rejsesygeforsikring.

Udvalgte samarbejdspartnere: