Fra midlertidig opholdstilladelse til permanent opholdstilladelse – sådan

Artikler | December 3rd, 2017

Hvis du har fået tildelt midlertidig opholdstilladelse i Danmark, er det for nogle ansøgere muligt at få den ændret til en permanent opholdstilladelse. Dette gøres ved at indsende en ansøgning til Udlændingestyrelsen.

Årsagen til din midlertidige opholdstilladelse spiller en rolle

Udlændingestyrelsen kigger på årsagen til, hvorfor du har fået midlertidig opholdstilladelse, når de skal afgøre, om den kan ændres til permanent. Ligeledes tager de højde for baggrunden for, hvorfor du ønsker en permanent opholdstilladelse.

Udlændinge, der har fået ret til midlertidigt ophold på baggrund af nedenstående, kan søge om permanent opholdstilladelse:

 • Familiesammenføring
 • Asyl
 • Arbejde
 • Studier

Betingelser for at få permanent opholdstilladelse

Du skal opfylde en række betingelser, hvis din ansøgning skal godkendes. Disse deles op i grundlæggende og supplerende, hvoraf du skal opfylde alle grundlæggende og mindst halvdelen af de supplerende.

Grundlæggende betingelser

 • Du skal være mindst 18 år
 • Du skal have haft bopæl i Danmark i mindst seks år forud for afgørelsen og have haft opholdstilladelse i hele perioden
 • Du må ikke have begået kriminalitet af grovere karakter
 • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige
 • Du må ikke have modtaget offentlig støtte tre år forud for afgørelsen – medmindre der er lavet en speciel aftale
 • Du skal acceptere en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund
 • Du skal have bestået Dansk Prøve 2 eller en anden danskprøve på samme eller et højere niveau
 • Du skal have været fuldtidsbeskæftiget eller selvstændig i en erhvervsvirksomhed i samlet to og et halvt år i løbet af de seneste tre år forud for afgørelsen
 • Du skal fortsat opfylde betingelserne, som lå til grund for den midlertidige opholdstilladelse, du fik tildelt

Det har ikke nogen betydning, hvilke af de nedenstående supplerende betingelser, du opfylder, da de vægter lige højt.

Supplerende betingelser

 • Du skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab i Danmark
 • Du skal have været fuldtidsbeskæftiget eller selvstændig i en erhvervsvirksomhed i mindst fire år inden for de seneste 4,5 år, før afgørelsen træffes
 • Du skal have haft en årlig skattepligtig indkomst på mindst 270.000 i gennemsnit i to år forud for afgørelsen
 • Du skal have bestået Prøve i Dansk 3 eller en tilsvarende danskprøve på samme niveau

Hvis du opfylder alle fire supplerende betingelser, kan du få permanent opholdstilladelse allerede efter at have boet lovligt i Danmark i mindst fire år. Opholdskravet, der handler om, at du skal have boet i Danmark i mindst seks år, nedskaleres til fire år, hvis du opfylder alle supplerende betingelser.

Udvalgte samarbejdspartnere: